معرفی رشته های دانشگاهی


معرفی رشته مدیریت صنعتی
معرفی رشته مدیریت صنعتی-امیر مقدم دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته معماری
معرفی رشته معماری-آرمین جعفرزاده دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته ادبیات زبان انگلیسی
معرفی رشته ادبیات زبان انگلیسی-دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته مهندسی پزشکی
معرفی رشته مهندسی پزشکی-عرفان گلشن دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته مهندسی پزشکی
معرفی رشته مهندسی پزشکی-سهند مسعودی دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته عمران
معرفی رشته عمران-پویا مغفرت دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته مکانیک
معرفی رشته مکانیک-علی کاشانی زاده دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته مهندسی صنایع
معرفی رشته مهندسی صنایع-محمد داداشی آذر دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته روانشناسی
معرفی رشته روانشناسی-مبین اسلامی دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته مهندسی معماری
معرفی رشته مهندسی معماری-علیرضا سیدی دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته مهندسی مکانیک
معرفی رشته مهندسی مکانیک-مهدیار خلیل زاده دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته دندانپزشکی
معرفی رشته دندانپزشکی-فرنود قنبری دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته میکروب شناسی
معرفی رشته میکروب شناسی- ایلیا مریزی دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته مهندسی پزشکی
معرفی رشته مهندسی پزشکی-بردیا جعفری دانش آموز اسبق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته ادبیات زبان انگلیسی
معرفی رشته ادبیات زبان انگلیسی-امیرحسین دانشور دانش آموز دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته معماری داخلی
معرفی رشته معماری داخلی- هومن زنده دل دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته ریاضیات/علوم کامپیوتر
معرفی رشته ریاضیات/علوم کامپیوتر -آران دباغچی دانش آموز دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته کامپیوتر
معرفی رشته کامپیوتر - آرمان حفیظی دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته مدیریت بازرگانی
معرفی رشته مدیریت بازرگانی-امین شایان دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته کایروپراکتیک
معرفی رشته کایروپراکتیک - آروین سپه دوست دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته دکتری حرفه ای
معرفی رشته دکتری حرفه ای- پدرام فریبرزی دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته مکانیک
معرفی رشته مکانیک - شایان رحیمی دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته هوا فضا
معرفی رشته هوا فضا-سپهر آریایی دانش آموز اسبق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته مهندسی عمران
معرفی رشته مهندسی عمران - شهریار خلیلی دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته مهندسی معماری
معرفی رشته مهندسی معماری - پیمان گردان دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته مهندسی صنایع
معرفی رشته مهندسی صنایع - نعیم توکلی دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته دندان پزشکی
معرفی رشته دندان پزشکی - مهبد طاهری دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته مهندسی برق
معرفی رشته مهندسی برق - هومن طاهری دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی
معرفی رشته مهندسی هوافضا
معرفی رشته مهندسی هوافضا گرایش هوانوردی- آریا عابدیان دانش آموز سابق دبیرستان علامه طباطبایی

تمامی حقوق مادی و معنوی فیلم ها و مطالب آموزشی متعلق به مجتمع علامه طباطبایی می باشد.