معرفی رشته های پایگاه تابستانی


انیمیشن
معرفی کلاس آموزش انیمیشن- پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی
عکاسی
معرفی کلاس آموزش عکاسی - پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی
چاپ دستی
معرفی کلاس آموزش چاپ دستی- پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی
ایده پردازی در کارآفرینی
معرفی کارگاه ایده پردازی در کارآفرینی- پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی
کاریکاتور
معرفی کلاس آموزش کاریکاتور-پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی
سواد مالی و مارکتینگ دیجیتال
معرفی کلاس سواد مالی و مارکتینگ دیجیتال-پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی
فتوشاپ
معرفی کلاس آموزش فتوشاپ-پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی
طراحی با سیاه قلم
معرفی کلاس آموزش طراحی با سیاه قلم- پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی
ویترای
معرفی کلاس آموزش ویترای-پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی
مبانی و سبک های موسیقی
معرفی کلاس آموزش مبانی و سبک های موسیقی-پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی

تمامی حقوق مادی و معنوی فیلم ها و مطالب آموزشی متعلق به مجتمع علامه طباطبایی می باشد.