معرفی رشته های پایگاه تابستانی


برنامه نویسی وبسایت
آشنایی با مهارت برنامه نویسی وبسایت
صنایع دستی ترسیمی
آشنایی با مهارت صنایع دستی ترسیمی
سواد مالی و دیجیتال مارکتینگ
آشنایی با مهارت سواد مالی و دیجیتال مارکتینگ
انیمیشن و موشن گرافیک (دخترانه)
آشنایی با مهارت انیمیشن و موشن گرافیک (دخترانه)
آشنایی با مبانی و سبک های موسیقی
آشنایی با مبانی و سبک های موسیقی
عکاسی
آشنایی با مهارت عکاسی
عکاسی
آشنایی با مهارت عکاسی
آشنایی با فتوشاپ (پسرانه)
آشنایی با فتوشاپ
آشنایی با فتوشاپ (دخترانه)
آشنایی با فتوشاپ
شعر و ترانه(گلستان خیال)
شعر و ترانه(گلستان خیال)
مدیریت استراتژیک
آشنایی با مهارت مدیریت استراتژیک
آبرنگ
آشنایی با مهارت آبرنگ
ویترای
آشنایی با مهارت ویترای
سیاه قلم
آموزش نقاشی سیاه قلم
انیمیشن و موشن گرافیک
آموزش انیمیشن و موشن گرافیک (پسرانه)
انیمیشن
معرفی کلاس آموزش انیمیشن- پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی
عکاسی
معرفی کلاس آموزش عکاسی - پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی
چاپ دستی
معرفی کلاس آموزش چاپ دستی- پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی
ایده پردازی در کارآفرینی
معرفی کارگاه ایده پردازی در کارآفرینی- پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی
کاریکاتور
معرفی کلاس آموزش کاریکاتور-پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی
سواد مالی و مارکتینگ دیجیتال
معرفی کلاس سواد مالی و مارکتینگ دیجیتال-پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی
فتوشاپ
معرفی کلاس آموزش فتوشاپ-پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی
طراحی با سیاه قلم
معرفی کلاس آموزش طراحی با سیاه قلم- پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی
ویترای
معرفی کلاس آموزش ویترای-پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی
مبانی و سبک های موسیقی
معرفی کلاس آموزش مبانی و سبک های موسیقی-پایگاه تابستانی مجتمع علامه طباطبایی

تمامی حقوق مادی و معنوی فیلم ها و مطالب آموزشی متعلق به مجتمع علامه طباطبایی می باشد.